BIZTECH VIETNAM 2023 - CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌------------------------------------------ Hội thảo: Chuyển đổi số Doanh nghiệp ngành Bất động sản Ngày 2: 7/7/2023, 13:30 – 17:00 Chuyển đổi số ngành bất động sản: Xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ sốCách mạng công nghiệp 4.0 đang lan nhanh trên phạm vi toàn cầu ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, chuyển đổi số trong ngành Bất động sản tại Việt Nam là xu hướng tất yếu, đây là ngành kinh tế có vai trò đầu tàu của cả nền kinh tế. Vài năm qua, thị trường Bất động sản có bước phát triể

BIZTECH VIETNAM 2023 - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH BÁN LẺ

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌---------------------------------- Hội thảo: Giải pháp Chuyển đổi số ngành bán lẻ. Ngày: 7/7/2023, 09:00 – 12:00. Chuyển đổi số - Giải pháp phát triển bền vững cho ngành bán lẻ.Sự chuyển dịch mạnh mẽ trong ngành kinh doanh bán lẻ ngày càng quyết liệt và thách thức nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, nhiều công ty lớn, nhỏ trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã “rơi đài" trên đường đua này.Với giải pháp tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quy trình hoạt động kinh

BIZTECH VIETNAM 2023 - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌------------------------------------------Phiên Hội thảo: Giải pháp Chuyển đổi số Vận hành và Quản trị Doanh nghiệpNgày 1: 6/7/2023, 13:30 – 17:00Chuyển đổi số trong Vận hàng và Quản trị doanh nghiệpNgày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã có những tác động to lớn đến năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người tiêu dùng. Từ đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh mới dần được hình thành điều này đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống buộc phải có s

BIZTECH VIETNAM 2023 - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG -CRM

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌------------------------------------------Phiên Hội thảo: Giải pháp Chuyển đổi số trong Quản trị khách hàng - CRM.Ngày 1: 6/7/2023, 13:30 – 17:00Chuyển đổi số trong Quản trị khách hàng - Ứng dụng công nghệ - Tối ưu trải nghiệm.Quản trị khách hàng luôn là một trong những mối quan tâm lớn đối với các doanh nghiệp bất kể là doanh nghiệp lớn, nhỏ hay thậm chí là siêu nhỏ. Khi nhu cầu và kì vọng của khách hàng ngày càng cao thì việc quản lý và chăm sóc khách hàng ngày càng trở nên cần thiết. Việc chuyể

BIZTECH VIETNAM 2023 - TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO GTVT - LOGISTICS

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌------------------------------------------Hội thảo: Mô hình & Tập huấn Chuyển đổi số cho ngành Giao thông vận tải - Logistics.Ngày 2: 7/7/2023, 13:30 – 17:00Chuyển đổi số trong ngành Giao thông vận tải - Logistics - Tối ưu vận hành, tăng trưởng đột pháNgành Giao thông vận tải - Logistics là một ngành có giá trị tăng cao, làm nền tảng phát triển thương mại giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong ngành vẫn còn nhiều hạn chế và các công tác quy hoạch của ngành chưa thật sự hiệu

BIZTECH VIETNAM 2023 - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁN HÀNG

Hội nghị và Triển lãm 𝐁𝐢𝐳𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 | "Kết nối hợp tác - tăng trưởng đột phá'' 𝟎𝟔-𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 | 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐇𝐂𝐌------------------------------------------ Hội thảo: Giải pháp Chuyển đổi số bán hàng Ngày 2: 7/7/2023, 13:30 – 17:00 Chuyển đổi số bán hàng - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn cho doanh nghiệp.Việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là trong bán hàng sẽ gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng, hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đến với Phiên Hội thảo Giải pháp Chuyển đổi số bán hà

KHỞI ĐỘNG SỰ KIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ LỚN NHẤT NĂM TẠI TP.HCM - BIZTECH VIETNAM 2023

BIZTECH VIETNAM 2023 - SỰ KIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ LỚN NHẤT NĂM TẠI TP.HCM Chủ đề: "Kết nối hợp tác - Tăng trưởng đột phá" Mục đích: kết nối doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT với các doanh nghiệp và đơn vị có nhu cầu chuyển đổi số Các hoạt động chính: 13 phiên hội thảo về chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản trị & Vận hành DN; Quản trị khách hàng; Tài chính kế toán; Quản trị Nhân sự; Bán hàng; Truyền thông & Marketing; Sản xuất; SMEs; Bán lẻ; Du lịch; Bất động sản; Vận tải & Logistics 90+ triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT 1:1 business matching 2000+ lượt khách từ: Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Các

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ THAM GIA DỰ ÁN VINASA CONNECT 2023

Chắc hẳn các doanh nghiệp đang băn khoăn không biết mình sẽ tham gia dự án VINASA Conncet như thế nào, hôm nay VINASA sẽ giải đáp nhanh trong bài viết này nhé.Bước 1: Trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung hợp tác. Các hội viên VINASA, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ quan tâm hợp tác chương trình sẽ gửi cho VINASA những thông tin sau:Bảng giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ mà Doanh nghiệp muốn đăng ký tham gia.Mức ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Hội viên VINASA.Các hình thức hợp tác khác (nếu có).Bước 2: Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác cho chương trình.Bước 3: Tạo tài khoản và đăng nhậpTrên website của chương trình( HTTPS://MARKET.STAGING.VINASACONNECT.VN/MARKET ) Nhà cung cấp tạo tài khoản và đăng tải sản phẩm của mình.Nhà cung cấp gửi tài liệu truyền thông tin cho VINASA đ

AI VÀ CÁC LĨNH VỰC NÀO NÊN THAM GIA DỰ ÁN VINASA CONNECT?

VINASA hiện có gần 600 doanh nghiệp hội viên, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ CNTT với tổng số lượng nhân sự trên toàn quốc với khoảng 150.000 người, đang là một thị trường vô cùng tiềm năng và ổn định để các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ có thể khai thác với các đơn vị sử dụng dịch vụ trong các doanh nghiệp hội viên.Vậy ai sẽ là người nên tham gia dự án VINASA Connect:Doanh nghiệp hội viên VINASA có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm các sản phẩm/ dịch vụ có chất lượng tốt với mức chi phí ưu đãi.Doanh nghiệp hội viên VINASA có nhu cầu cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Hội viên khác.Các nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong và ngoài hội viên VINASA.Danh mục sản ph

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC THAM GIA DỰ ÁN VINASA CONNECT 2023

Đến với dự án VINASA Connect, VINASA sẽ là cầu nối giữa các Nhà cung cấp có thể giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đến tệp khách hàng ổn định, tiềm năng là các Doanh nghiệp Hội viên của VINASA (hơn 500 doanh nghiệp với tổng 150.000 nhân sự). Đồng thời, hội viên của VINASA sẽ được mua các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với mức giá ưu đãi.Lợi ích khi tham gia dự án VINASA Connect:Các doanh nghiệp Hội viên VINASA có cơ hội được sử dụng sản phẩm/ dịch vụ chất lượng tốt và đảm bảo với mức chi phí ưu đãi hơn.Các doanh nghiệp Hội viên VINASA và các nhà cung cấp ngoài Hội viên VINASA có cơ hội được giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận với tập khách hàng lớn trên 500 công ty với khoảng 150.000 khách hàng tiềm năng, ổn định và có khả năng phát tri