Tuyển Dụng Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service)

Mô tả công việcTiếp nhận nguồn data khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing;Tư vấn và đưa đến các khóa học/dịch vụ giúp khách hàng ra quyết định chính xác về nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp của họ;Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến khóa học/dịch vụ Công ty cung cấp;Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất;Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng kịp thời, chính xác;Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về khóa học/dịch vụ của Công ty;Thực hiện các khảo sát của khách hàng về chất lượng khóa học/dịch vụ;Cập nhật, báo cáo cho Quản lý trực tiếp về các thông tin về khóa học/dịch vụ. Đề xuất giải pháp, ý tưởng để nâng ca