VLU123

Đại học Văn Lang

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 1995-03-10 00:00:00
Người đứng đầu Nguyễn Thị Mạnh
Số lượng khoa 1350
Số lượng sinh viên 35000

Bài viết của trường

Công bố kết quả Startup Pitching tại Hội nghị Kết nối đầu tư tại TP. HCM

  • Startup
  • Ngày đăng: 2022-06-29

Thông báo thực tập

  • Cơ hội thực tập
  • Ngày đăng: 2022-07-06

Cơ hội ghi danh tại Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022

  • Hội nghị/ Hội thảo
  • Ngày đăng: 2022-07-05

Hội thảo Nghiên cứu Khoa học

  • Hội nghị/ Hội thảo
  • Ngày đăng: 2022-06-22

Thông tin trường học

Địa chỉ

45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Email nhà trường

manhnt@vinasa.org.vn

Số điện thoại: 0937688958

Truy cập website

Quy mô

35000 sinh viên

1350 giảng viên

Ngày thành lập

1995-03-10