Cơ hội ghi danh tại Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022

2022/07/05

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam được đổi tên từ “Chương trình 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”, Chương trình bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2014. Chương trình giới thiệu và kết nối hợp tác các doanh nghiệp được lựa chọn với các đối tác trong nước, quốc tế và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đối tác, hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và thúc đẩy hợp tác.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 3 hoạt động:

  • Hoạt động 1: Bình chọn TOP 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022 theo 20 lĩnh vực thuộc hoạt động kinh doanh, sản xuất.
  • Hoạt động 2: Biên soạn Ấn phẩm đặc biệt “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022 (tên tiếng Anh: TOP 10 Vietnam ICT Companies 2022) bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và bản mềm trên website chính thức top10ict.com; và tại website www.top10ict.vn và www.vinasa.org.vn.
  • Hoạt động 3: Giới thiệu, quảng bá thông tin về TOP 10 doanh nghiệp CNTT và về ngành CNTT Việt Nam đến các đối tác, khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế.
    • Tổ chức Lễ Công bố và trao Chứng nhận “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022” và ra mắt ấn phẩm: “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022”
    • Giới thiệu, quảng bá ấn phẩm tới trên 5.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, 10.000 đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tạo cơ hội kết nối, hợp tác, tìm kiếm các đối tác, khách hàng tiềm năng.

Xem thêm bài viết về: Đại học Văn Lang