KOMPA TECHNOLOGY CO.,LTD - CÔNG TY TNHH KOMPA TECHNOLOGY

info@kompa.ai

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Cộng tác viên Xử lý dữ liệu

  • Tuyển dụng
  • 100 S Norfolk St. Ste 350 San Mateo, CA 94403, USA. - Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng: 2023-10-10

Tuyển dụng Chuyên viên nghiên cứu thị trường

  • Tuyển dụng
  • 100 S Norfolk St. Ste 350 San Mateo, CA 94403, USA. - Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng: 2023-10-10

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

D2 Thất Sơn, phường 15, quận 10, TP. HCM, 100 S Norfolk St. Ste 350 San Mateo, CA 94403, USA., Hồ Chí Minh

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

02866832613

Địa chỉ mail

info@kompa.ai

Quy mô

110 nhân viên

Chủ đề quan tâm

7