Chiến lược quản trị nhân sự Hybrid Working hiệu quả: Ưu tiên trở thành công ty linh hoạt

2023/04/14

Khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao trong khi nhu cầu về nhân sự có trình độ ngày càng tăng đang là một vấn đề nan giản tại thị trường doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy các doanh nghiệp cần đưa ra chiến lược như thế nào để quản trị nguồn nhân lực hiệu quả?

Môi trường kinh doanh ngày nay

Trên thực tế, với sự biến động và khó đoán của thị trường Việt Nam như hiện nay, hàng loạt các tập đoàn sai thải nhân viên là tình trạng diễn ra rất thường xuyên. Điều này cho thấy thị trường lao động Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quản trị nhân sự và duy trì đội ngũ nhân tài.

Tại Hội thảo Vinasa Talk 2023 với chủ đề: “Quản trị nhân sự trong làn sóng sa thải” ngày 07.04.2023 vừa qua, Ông Nguyễn Thái An, Managing Director, Luxoft Việt Nam chia sẻ: Môi trường kinh doanh ngày nay đang thay đổi nhanh chóng và khó lường qua từng năm, các khách hàng có nhu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, công nghệ phức tạp hơn và thời gian cho một dự án phải được rút ngắn trong khi nguồn nhân lực phần mềm CNTT, nhất là nguồn lực chất lượng cao lại trở nên khan hiếm. Điều này làm tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp CNTT trong việc nâng cao năng lực, thu hút và giữ chân nhân viên tốt nhất. Môi trường kinh doanh hiện nay có thể mang lại nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đem đến nhiều thách thức lớn nếu như doanh nghiệp không biết nắm bắt.