PKA

Trường Đại Học Phenikaa

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2007-10-10 00:00:00
Người đứng đầu
Số lượng khoa 800
Số lượng sinh viên 11000

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội - Hà Nội

Email nhà trường

trang.maixuan@phenikaa-uni.edu.vn

Số điện thoại: 0965590406

Truy cập website

Quy mô

11000 sinh viên

800 giảng viên

Ngày thành lập

2007-10-10