DDT

Trường Đại học Duy Tân

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 1994-11-11 00:00:00
Người đứng đầu
Số lượng khoa 1800
Số lượng sinh viên 30000

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

03 Quang Trung - Đà Nẵng

Email nhà trường

levanchung@duytan.edu.vn

Số điện thoại: 0905512643

Truy cập website

Quy mô

30000 sinh viên

1800 giảng viên

Ngày thành lập

1994-11-11