22312

ĐH SMT Hồng Diệp

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2017-01-03 00:00:00
Người đứng đầu MCM Hồng Diệp
Số lượng khoa 23
Số lượng sinh viên 1923

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ha Noi

Email nhà trường

satmythuat1411@gmail.com

Số điện thoại: 0939393938

Truy cập website

Quy mô

1923 sinh viên

23 giảng viên

Ngày thành lập

2017-01-03