TTD

Công ty CP CodeGym Việt Nam

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2017-12-22 00:00:00
Người đứng đầu Nguyễn Khắc Nhật
Số lượng khoa 100
Số lượng sinh viên 5000

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Nhà số 23, Lô TT-01, Khu đô thị MonCity, P. Hàm Nghi, Hanoi - Thành phố Hà Nội

Email nhà trường

info@codegym.vn

Số điện thoại: 0989534458

Truy cập website

Quy mô

5000 sinh viên

100 giảng viên

Ngày thành lập

2017-12-22