FPT Academy International

Viện Đào tạo quốc tế FPT

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 1999-09-13 00:00:00
Người đứng đầu Trương Công Lương
Số lượng khoa 200
Số lượng sinh viên 4000

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

391A Nam Kì Khởi Nghĩa, Q.3 - TP.HCM

Email nhà trường

luongtc2@fe.edu.vn

Số điện thoại: 0336039089

Truy cập website

Quy mô

4000 sinh viên

200 giảng viên

Ngày thành lập

1999-09-13