DPC

Trường Đại học Phan Châu Trinh

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2007-08-06 00:00:00
Người đứng đầu
Số lượng khoa
Số lượng sinh viên

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng - Đà Nẵng

Email nhà trường

info@pctu.edu.vn

Số điện thoại: 02353.757959

Truy cập website

Quy mô

sinh viên

giảng viên

Ngày thành lập

2007-08-06