THF4586

Trường Đại Học Công Nghệ

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2021-02-11 00:00:00
Người đứng đầu Chứ Thị T
Số lượng khoa 700
Số lượng sinh viên 5400

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng - Hà Nội

Email nhà trường

uet@gmail.com

Số điện thoại: 0216845971

Truy cập website

Quy mô

5400 sinh viên

700 giảng viên

Ngày thành lập

2021-02-11