THF684

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2022-06-10 00:00:00
Người đứng đầu Đỗ Đức Việt
Số lượng khoa 5000
Số lượng sinh viên 60000

Bài viết của trường

Khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa – VCCA2019

  • Startup
  • Ngày đăng: 2022-06-06

Thông tin trường học

Địa chỉ

Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh - Hà Nội

Email nhà trường

hust@gmail.com

Số điện thoại: 0964758364

Truy cập website

Quy mô

60000 sinh viên

5000 giảng viên

Ngày thành lập

2022-06-10