QH3736

Đại học sư phạm Hà Nội

Chi tiết trường học

Ngày thành lập 2022-06-02 00:00:00
Người đứng đầu Lý Cao K
Số lượng khoa 800
Số lượng sinh viên 1600

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình - Hà Nội

Email nhà trường

hnue@gmail.com

Số điện thoại: 0964856273

Truy cập website

Quy mô

1600 sinh viên

800 giảng viên

Ngày thành lập

2022-06-02