FARMTECH VIETNAM., JSC - CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM

info@farmtech.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

0905989998

Địa chỉ mail

info@farmtech.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm

7