BKIS Co., Ltd - Công ty TNHH BKIS

info@bkisgroup.com

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

+84936599386

Địa chỉ mail

info@bkisgroup.com

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm

7