SotaTek - Công ty Cổ phần Công Nghệ SotaTek Việt Nam

hr@sotatek.com

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

024-6658-5248

Địa chỉ mail

hr@sotatek.com

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm

7