NEO - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

ngobaochau1210@gmail.com

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

(+84) 919919635

Địa chỉ mail

ngobaochau1210@gmail.com

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm