Newwave Solutions JSC - Công ty cổ phần giải pháp Ngọn Sóng Mới

hr@newwave.com.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

0962036470

Địa chỉ mail

hr@newwave.com.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm