AKB - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHẦN MỀM AKB SOFTWARE

hr@akb.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY AKB SOFTWARE TUYỂN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

  • Tuyển dụng
  • -
  • Ngày đăng: 2022-12-15

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

0987858567

Địa chỉ mail

hr@akb.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm