Vinno JSC - Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

info@slimsoft.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

0912125610

Địa chỉ mail

info@slimsoft.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm