VietIS Corporation - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giải Pháp VietIS

recruit@vietis.com.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

02462939036

Địa chỉ mail

recruit@vietis.com.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm