VTL - Viettel

vtl@gmail.com

Chi tiết doanh nghiệp

Sau hơn 3 thập kỷ nỗ lực hoàn thành mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông, đưa viễn thông và công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của cuộc sống ở Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt ra khát vọng trở thành Tập đoàn công nghiệp và công nghệ vươn tầm thế giới. Ở bất cứ giai đoạn nào trên hành trình ấy, lời hứa “sáng tạo vì con người” vẫn còn mãi.

Tin tuyển dụng mới nhất

Đổi mới, sáng tạo như cơm ăn, nước uống với người Viettel

  • Cơ hội thực tập
  • Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - Hà Nội
  • Ngày đăng: 2022-06-06

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động

Mạng truyền thông

Số điện thoại

03472947583

Địa chỉ mail

vtl@gmail.com

Quy mô

30000 nhân viên

Chủ đề quan tâm