CHIPS JSC - CHIPS JOINT STOCK COMPANY

info@chips.vn

Chi tiết doanh nghiệp

Tin tuyển dụng mới nhất

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ

, ,

Lĩnh vực hoạt động

Số điện thoại

0933498000

Địa chỉ mail

info@chips.vn

Quy mô

nhân viên

Chủ đề quan tâm

9