Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2024

2024/03/13

Trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2024 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

14 Giảng viên

2

Khoa Công nghệ thông tin

06 Giảng viên

03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

3

Khoa Dược

05 Giảng viên

4

Khoa Kế toán

03 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

5

Khoa Kỹ thuật công trình

04 Giảng viên

6

Khoa Khoa học thể thao

02 Giảng viên

01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

05 Giảng viên

8

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

9

Khoa Luật

02 Giảng viên

10

Khoa Lao động và Công đoàn

03 Giảng viên

11

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

02 Giảng viên

12

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

05 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

13

Khoa Ngoại ngữ

06 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

14

Khoa Quản trị kinh doanh

05 Giảng viên

06 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

15

Khoa Tài chính Ngân hàng

03 Giảng viên

01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

16

Khoa Toán - Thống kê

03 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

17

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

01 Giảng viên

18

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

02 Giảng viên Việt Nam

04 Giảng viên nước ngoài

19

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh

02 Giảng viên

20

Trung tâm tin học

01 Giảng viên

21

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Giáo viên Việt Nam

09 Giáo viên nước ngoài

2. Khối nghiên cứu:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

01 Nghiên cứu viên

2

Khoa Công nghệ thông tin

03 Nghiên cứu viên/Trợ lý nghiên cứu viên

3

Khoa Tài chính Ngân hàng

01 Nghiên cứu viên

4

Khoa Điện - Điện tử

06 Nghiên cứu viên

5

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Nghiên cứu viên

6

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

7

Khoa Kế toán

01 Nghiên cứu viên

8

Khoa Quản trị kinh doanh

02 Nghiên cứu viên

9

Viện Công nghệ tiên tiến

10 Nghiên cứu viên/ Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Văn phòng Ban Giám hiệu

01 Chuyên viên

2

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

01 Chuyên viên

3

Viện Công nghệ tiên tiến

01 Chuyên viên

4

Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng

02 Chuyên viên

5

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Chuyên viên

01 Nhân viên kỹ thuật

6

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên

7

Phòng Kế hoạch dự án

01 Chuyên viên

8

Phòng Quản trị thiết bị

02 Chuyên viên

03 Nhân viên kỹ thuật

9

Phòng Tài chính

01 Chuyên viên

10

Phòng Sau đại học

01 Chuyên viên

11

Phòng Đại học

01 Chuyên viên

12

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

03 Chuyên viên

13

Phòng Thanh tra, pháp chế và An ninh

03 Giám thị

04 Bảo vệ

14

Phòng Tổ chức hành chính

02 Chuyên viên

15

Thư viện

01 Chuyên viên

16

Phòng Điện toán - Máy tính

03 Chuyên viên

17

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

01 Chuyên viên

18

Trung tâm tin học

01 Chuyên viên

19

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên

02 Chuyên viên

20

Tạp chí Công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC)

01 Chuyên viên

21

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

03 Chuyên viên hành chính

01 Kỹ thuật

* Tuyển dụng bổ sung:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Kế toán

01 Chuyên viên


- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (tuyển dụng bổ sung): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/04/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.

Xem thêm bài viết về: admin

Bạn cần đăng nhập dưới tài khoản sinh viên để nộp cv