Thư mời Doanh nghiệp nhận sinh viên Đại học Văn Lang thực tập

2023/02/03

Kính gửi: Quý Đơn vị/ Doanh nghiệp

Với mong muốn giúp sinh viên tiếp cận với môi trường thực tế, giúp Doanh nghiệp tìm nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp ngành CNTT với các trường Đại học, VINASA phát triển nền tảng kết nối InnoConnect www.innoconnect.vn. Đồng thời trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Văn Lang, VINASA trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký nhận sinh viên năm 3 và năm 4 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm thực tập tại Doanh nghiệp, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian sinh viên thực tập: 12 tuần, bắt đầu từ tháng 02/2023 hoặc tháng 03/2023 
- Hình thức thực tập: ONLINE hoặc OFFLINE

- Tổng số lượng sinh viên: 400 sinh viên
- Link đăng ký nhận sinh viên thực tập: https://forms.gle/RwWA7kC2BELVyhbi7
- Quy trình tuyển sinh viên thực tập:

+ Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký số lượng sinh viên và vị trí tuyển thực tập bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu trong link trên trước ngày 15/02/2023
+ Bước 2: VINASA chuyển danh sách nhu cầu của Doanh nghiệp tới Khoa CNTT, ĐH Văn Lang
+ Bước 3: Khoa CNTT giới thiệu sinh viên (kèm theo CV) để Doanh nghiệp phỏng vấn
+ Bước 4: Sinh viên thực tập tại Doanh nghiệp
+ Bước 5: Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên sẽ nhận được giấy Xác nhận thực tập của Doanh nghiệp

Đầu mối liên hệ thông tin: Ms. Mạnh, M: 0937 688 958 | E: manhnt@vinasa.org.vn

Trân trọng cảm ơn.
 
-VINASA-

Xem thêm bài viết về: admin

Bạn cần đăng nhập dưới tài khoản sinh viên để nộp cv